Lezingen & Workshops

Voor kleuters:
– huil baby’s
– Slaapproblemen
– Voedingsproblemen
-Zelfredzaamheidtraining (video)

 

Lagere school:
– Verwennen tot verwaarlozing (over zelfstandigheid en zelfvertrouwen) -Straffen en belonen, grenzen durven stellen in de opvoeding
– Angst bij kinderen
– Kinderverdriet
– Pesten op school, sociale vaardigheden (video)
– Buik en hoofdpijn klachten (psycho-somatiek)

 

Middelbare school:
pubers, hoe denken en doen ze, hoe gaan we er mee om ?
– Bouwen aan je zelf vertrouwen !
– Lezingen voor ouders en leerkrachten.
– Voordrachten en workshops speciaal voor pubers. Zeer actueel en op praktijk gericht: 11-14 jaar
– angst stoornissen, OCD bij kinderen, faalangst
– anorexia nervosa, voor jeugdigen en hun ouders

 

Conferenties op vraag voor volwassenen, vrouwen verenigingen, workshops voor het aanleren van praktische vaardigheden. Hoe omgaan met schuldgevoelens, minderwaardigheid gevoelens en relatie problemen, stress en depressiviteit, angst. Op de praktijk gericht met grondige theoretische ondersteuning uit de cognitieve gedragstherapie.

Projecten:

 

In samenwerking met scholen een project uitwerken voor extra stimulans tot het opbouwen van een positief zelfwaarde gevoel. Posi-Nega kan uw school een voorstel doen voor een seminarie, interactief met de leerlingen van de eerste graad. Referenties van scholen waar dit reeds gebeurde kan u aanvragen bij: m.bisschop@posi-nega.com